ساخت Gmail

ابتدا وارد سایت گوگل به آدرس www.google.com می شویم و بر روی گزینه Gmail (بالای صفحه) كلیك می كنیم. و در صفحه جدیدی كه باز می شود روی جمله Sign up for Gmail كلیك نمایید.در نتیجه صفحه ای باز می شود كه شامل فیلد هایی است كه باید به شرح زیر پر شود.

tasvir

First Name -كه در مقایل آن نام كوچك خود را می نویسید.

Last Name  -در مقابل این كلمه نام خانوادگی خود را می نویسید.

Desired Login Name -در این قسمت آدرس ایمیلی كه می خواهید درست كنید را بنویسید.(مثل اسم خودتان،شركت یا علامت اختصاری)

تذكر-چون احتمال دارد قبل از شما شخص دیگری این آدرس را ثبت كرده باشد.لذا پس از وارد كردن آدرس در این فیلد بر روی دگمه ای كه در زیر آن قرار دارد كلیك كنید تا مشخص شود.اگر قبلآ این آدرس گرفته شده باشد پیامی به رنگ قرمز به شرح زیر برای شما نشان داده می شود

****is not available but the following username are:

و در زیر آن چند آدرس به شما پیشنهاد كرده كه شما یا یكی از آن ها را انتخاب می كنید و یا آدرس دیگری تایپ می كنید تا مورد قبول واقع شود. در صورت تایید شدن ، با رنگ آبی این جمله نشان داده می شود. is available *** (در این نوشته ستاره ها بجای اسم انتخابی شماست).

Choose a password -رمز عبور خود را وارد می كنید.هر چه كه دوست دارید شامل(حروف،عدد،یك نقطه و آندرلاین) كمتر از هشت كاراكتر نباشد.

Re-enter password -رمز عبور خود را مجددآ وارد كنید.

Security Question -یكی از سئوالات این قسمت را انتخاب كنید. مهم نیست كدام سئوال را انتخاب می كنید و چه جوابی می دهید هر چه می خواهد باشد . مثلآ یك سئوال را انتخاب كنید و سه حرف از روی صفحه كلید را در فیلد بعدی تایپ كنید. این قسمت برای زمانی كه شما رمز عبور خود را فراموش كرده اید بكار می آید . البته در صورتی كه حروفی را كه تایپ می كنید بخاطر داشته باشید.

●  Answer -جواب سئوال فوق را كه انتخاب كرده اید در اینجا می نویسید كه توضیح داده شد.

Secondary email -در این قسمت یك ایمیل از دوستانتان وارد می كنید. برای زمانی كه شما رمز عبور خود را فراموش كرده اید بكار می آید. در صورتی كه ایمیلی ندارید یا نمی خواهید ایمیل بنویسید اشكالی ندارد و می توانید جای آن را خالی بگذارید.

Location -كشور خودتان را انتخاب كنید.

Word Verification -حروفی را كه در شكل می بینید در فیلد پایین آن تایپ كنید. این كار به منظور امنیت و جلوگیری از جعل می باشد. حروف بزرگ و كوچك را رعایت كنید.

I accept. Create my account -و سر انجام پس از پر كردن فیلد ها (خانه های فوق) این دگمه را كلیك نمایید. پس از كلیك كردن این دگمه اگر اشتباهی در فرم پر كرده وجود داشته باشد فرم دوباره به شما بر می گردد كه آن را تصحیح می كنید. و دو باره ارسال می كنید.

پس از پر كردن فرم فوق و زدن دگمه ذكر شده، شما به صفحه ای هدایت می شوید كه در بالای آن، این جمله نوشته شده است.I'm ready- show me my account  اگر بر روی این جمله كلیك كنید به صندوق پستی كه ایجاد كرده اید می روید.اگر به عللی به این صفحه هدایت نشدید. مهم نیست ایمیل شما درست شده است . این پنجره را ببندید و صفحه اول گوگل را باز كنید و به صندوق خود بروید کار تمام است