توتون  Tobacco

 

نام تیره :                             Solanaeae

نام علمی گونه زراعی  :Nicotiana tabacum  

  

ü      مخصوص مناطق معتدله گرم و معتدله سرد است

ü      منشا آن قاره آمریکا میباشد(پرو یا بولیوی)

ü      صفر گیاهی آن 10 است و گیاهی وجینی است (2 تا 3 بار وجین)

ü      گونه rustica   میزان نیکوتین بیشتری از تاباکوم دارد وکیفیت پایینتری دارد ونیاز آبی آن کمتر است

ü      دارای دو تیپ شرقی و غربی است

ü       تیپ شرقی برگهای ریزی دارد کوتاه است ودر هوای ازاد خشک میشود و در ایران بلغارستان و ترکیه کشت میشود بهترین کیفیت برگ در چین آخر است

ü      تیپ غربی برگهای درشتی دارد و بلند است به گرمخانه جهت خشک شدن نیاز دارد بهترین کیفیت برگ در چینهای میانی است

ü      روسیه بیشترین مصرف سیگار را در جهان دارد

ü      ریشه منشعب وسطحی دارد (میانگین50 تا 60 سانت )

ü      خاک شنی رسی یا رسی شنی مساعد است

ü      پتاسیم خاکستر حاصل از توتون را سفید میکند ونقش خوبی در به سوزی آن دارد از کلرو پتاسیم نباید استفاده کرد چون کلر باعث کاهش کیفیت برگ میشود سدیم باعث سوختن برگها و رنگ نا مناسب خاکستر میشود کلسیم نیز خاکستر را سفید میکند

ü      بیشتر از نیاز آن باید فسفر بدهیم

ü      محدوده  EC  6 تا 8 را تحمل میکند ولی بیشتر از 4 برگها کوچک و کم کیفیت میشوند

ü      از نظر باد باید توجه نمود زیرا باعث صدمه به برگها و کاهش کیفیت میشود

ü      توتون در خاکهایی که مواد آلی کمتری دارند بهتر رشد میکند زیرا ازت در دسترس گیاه کم بوده ودر هنگام برداشت علائم کمبود ازت دیده میشود و گیاهان وقتی در شرایط کمی ازت رشد میکنند دارای مقدار نیکوتین کمتری میباشند که این یعنی طعم و عطر بهتر توتون تولیدی و تولید سیگار مطلوبتر

ü      فراوانی کلر منیزیم ازت سدیم گوگرد باعث کاهش کیفیت برگها میشود همچنین کمبود فسفر و پتاس

ü      خاکهای شنی برای توتون مناسبترند (مواد آلی کم – تهویه مناسب – زه کش مطلوب )

ü      کشت این گیاه در مناطق ابری و یا زیر سایه درختان سبب کاهش شدید آلکالوئیدهای بخصوص نیکوتین خواهد شد، توتون اگر برای تولید سیگار کشت شود نور برایش مفید است و سبب افزایش کیفیت آن می گردد ولی اگر برای تولید سیگار برگ تولید شود کشت آن در مناطق سایه مناسب تر است و سبب تشکیل برگهایی با سلولهای نرم و لطیف می شود

ü      PH خاک برای توتون بین 2/5 تا 7 مناسب است"(5.2 تا 6.5 )

ü      چنانچه توتون در خاکهای سنگین کشت شود ازت مورد نیاز نصف مقداری است که در خاکهای سبک شنی کشت می گردد

ü      توتون را می توان چند سال متوالی در یک زمین کشت کرد و کشت متوالی برای چند سال در یک زمین بلامانع است

ü      نشاء ها را در مرحله پنج تا هفت برگی (از اواسط بهار) می توان به زمین اصلی منتقل کرد در این مرحله ارتفاع نشاء ها بین 10 تا 15 سانتی متر است.

ü      نشاء ها در ردیفهایی به فاصله 60 تا 80 سانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف 40 سانتی متر در زمین اصلی باید کشت شوند  (3 تا 4 بوته در هر متر)

ü      چنانچه هوا ابری و نور کم باشد بوته ها در زمین اصلی در ردیف هایی به فاصله 100 تا 117 سانتی متر و فاصله دو بوته در طول ردیف 35 تا 50 سانتی متر باید کشت شوند. چنانچه بوته ها تراکم کمتری داشته باشند. بر اثر استفاده از نور بیشتر مقدار نیکوتین برگها افزایش می یابد(2 بوته در هر متر)

ü      کشت مستقیم به علت کوچک بودن بذر توتون امکان پذیر نیست

ü      برای هر هکتار زمین به 50 تا 70 متر مربع خزانه نیاز است در هر متر مربع فضای خزانه می توان 700 تا 900 نشاء تولید کرد

ü      پس از کاشت باید به ضخامت 3/0 تا 5/0 سانتی متر روی بذرها را با خاک نرم پوشاند

ü      گیاهان خزانه را 8 تا 10 روز قبل از انتقال باید آبیاری نمود

ü      دو تا سه بار خاک دادن پای بوته ها

ü      برای افزایش کمی و کیفیت توتون (مزه و بو و خاصیت آتش پذیری) پس از تشکیل گل باید آنرا از ناحیه زیر گل آذین به همراه دو تا سه برگ قله ای قطع کرد این عمل را گل زنی می گویند

ü      عمل گل زنی سبب می شود تا برگها بزرگتر شده و سریعتر به اندازه نهائی خود برسند

ü      زمان مناسب برای گل زنی هنگامی است که 50 درصد گیاهان به غنچه رفته باشند (10 درصد مزرعه وارد گلدهی شود)

ü      به جز گل زنی شاخه های فرعی که از زاویه منشعب می شوند نیز باید قطع گردند قطع ساقه ها در بهبود کیفیت برگ توتون بسیار موثر است

ü      استفاده ازترکیب مالیک هیدرازید برای جلوگیری از شاخه زنی به میزان 12 تا 15 کیلو درهکتار هنگام گلدهی موثر است

ü      عمل گل زنی معمولاً یکبار ولی قطع شاخه های فرعی ممکن است چند بار صورت گیرد

ü      اواسط بهار (اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد) هنگامی که بوته ها پنج تا هفت برگی شدند نشاء ها را می توان به زمین اصلی منتقل نمود

ü      وقتی برگ را خم میکنیم می شکند ولی خرد نمیشود یعنی رطوبت خود را کم کم از دست میدهد و آماده برداشت است

ü      سنتز نیکوتین در ریشه انجام شده در برگ ذخیره میشود

ü      عمل برگ چینی از اواخر بهار (خرداد) آغاز میشود و طی چند مرحله تا اواخر شهریور انجام می گیرد

ü      رشد برگهای توتون به صورت همزمان صورت نمی گیرد. ابتدا برگهای پائینی می رسند و بطرف بالا ادامه می یابد. از این رو در طول سال چهار تا پنج نوبت می توان برگها را برداشت کرد هر 5 تا 10روز یکبار

ü      جهت تسریع در رسیدن برگها می توان از محلول شیمیایی رول - فراکت (Rol - Fruct) به مقدار 5/2 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی استفاده کرد

ü      پس از برداشت برگها آنها را در کوتاهترین زمان ممکن باید خشک کرد

ü       قبل از خشک کردن برگها را باید برای این منظور آماده کرد بدین مظور چند سانتی متر بالاتر از محل انتهای برگ، به وسیله سوزن آنها را به نخهای نسبتاً ضخیمی به طول 50 تا 70 سانتی متر متصل می کنند این عمل را اصطلاحاً نخ کشی نام دارد

ü      عمل نخ کشی باید طوری باشد تا حتی الامکان برگها مقابل یکدیگر قرار گیرند

ü       خشک کردن برگهای توتون به روش طبیعی احتباج به زمان طولانی (25 تا 40 روز) دارد ولی با استفاده از خشک کن های الکتریکی بین 100 تا 150 ساعت(6 روز) عمل خشک کردن طول کشد.