سیب زمینیPotato     

 

نام تیره :                             Solanaeae

نام علمی گونه زراعی  :Solanum tuberosum  

عدد ژنومی گونه زراعی :

  

ü      مخصوص مناطق معتدله و گرمسیری و نیمه گرمسیری است

ü      منشا آن اروپا (بولیوی ) است

ü      گیاهی روز بلند است

ü      صفر فیزیو لوژیک  10 است

ü      به 13 تا 16 هزار متر مکعب آب نیاز دارد

ü      میانگین عملکرد 20 تن غده در هکتار در قزوین 80 تن هم بدست آمده و میانگین 40 تن میباشد

ü      کاشت در زمینهای شنی موفق تر است

ü      بعد از کاشت تا وقتی سطح برگ به 200 سانتی متر مربع نرسیده آبیاری لازم نیست زیرا 78 درصد غده ها آب است

ü      غده روی خاک قرار گرفته و 5 تا 15 سانت روی آن خاک داده میشود

ü      دو تا سه بار خاک دادن پای بوته برای اینکه استولونها زیر خاک رفته و تولید ساقه هوایی نکنند ضروری است

ü      در خاکهای شنی احتیاج بیشتری به خاک دادن پای بوته است

ü      سیب زمینی در مقابل سرما و یخ زدگی حساس است و یخ زدگی موجب می‌شود که ذخایر نشاسته‌های سیب زمینی قندی شده و به سیب زمینی یک مزه قندی و شیرین بدهد.

ü      ریشه های عمیقی ندارد ودر برابر خشکی حساس است (60 سانت عمق ریشه )

ü      پاشیدن گرد آهک روی غده ها یا خیساندن آنها در آ ب نمک از جوانه زدن سیب زمینی جلوگیری میکند

ü      خیساندن توبر کولها در یک محلول دو درصد نفتالن- استات دو پتاسیم یا گذاشتن آنها در مجاورت بخارهای نفتالن- استات دو متیل موجب جلوگیری از جوانه زدن می‌شود.

ü      عوامل زود رسی غده ها: طول روز کوتاه – استفاده از غده های بذری مسن – دمای پایین – تراکم زیاد – CCC  - B9

ü      غده ها به میزان 5 تا 6 عدد در متر مربع کاشت میشوند بهترین تراکم زمانی است که 25 ساقه در متر مربع حاصل شود

ü      کاشت غده ها با فاصله 20 تا 25 روی ردیف و 75 تا 100 ردیفها از هم انجام میشود

ü      بعد از گندم جو برنج مهمترین ماده غذایی در جهان است

ü      گیاهی روز بلند است اما برای رسدن غده ها روز کوتاه را می پسندد

ü      تشکیل غده تحت تاپیر ترمو فتو پریود است (دمای کم و طول روز کوتاه)

ü      غده های مناسب برای کاشت 40 تا 80 گرم وزن داشته و به اندازه یک تخم مرغ درشت میباشند

ü      هر غده پس از تکه تکه شدن باید 2 تا 3 چشم داشته باشد

ü      پس از تکه تکه کردن غده ها اگر بلافاصله بکاریم امکان حمله میکرو ارگانیسم ها وجود دارد و باید به مدت 2 هفته در دمای 12 تا 20 درجه و رطوبت نسبی 85 درصد نگهداری شوند تا لایه ای چوب پنبه ای دور غده ها را فرا گیرد

ü      غده های برداشت شده 6 تا 8 هفته خواب دارند که با تیمار اتیلن یا اسید جیبرلیک ویا نگهداری در دمای 20 تا 25 درجه و رطوبت نسبی 80 تا 85 درصد برای 2 تا 4 هفته دوره خواب می شکند

ü      پیش جوانه دار کردن غده ها 2 تا 3 هفته طول دوره رشد لازم را کوتاه می کند

ü      زمان برداشت وقتی است که 50 درصد برگها زرد شده اند برای اینکار وقتی 10 تا 20 درصد برگها زرد شده اند ابیاری را قطع می کنند تا لایه چوب پنبه ای تشکیل شده و غده ها آسیب نبینند یعنی 2 هفته قبل از برداشت آبیاری قطع میشود

ü      8 تا 10 کیلو گرم در هکتار آرسنیت سدیم محلول پاشی می کنند تا اندامهای هوایی از بین رفته و تنفس آنها باعث تجزیه کربوهیدراتها نشود