سویا soybeen      

 

نام : سویا- لوبیا روغنی - پشم باقلا - خرس باقلا- کرد باقلا

 

نام تیره :                  Legominosae

 

نام علمی گونه زراعی  :Glycine  max    

 

عدد ژنومی گونه زراعی :    2n=2x=40

 

 

منشا آن چین است( شمال شرقی چین  آفریقا واسترالیا)

سویا گیاهی روز کوتاه است

اتو گام (خود گشنی بیشتر از 99 درصد)

گیاهان تیره نخود 5 گلبرگ دارند(1درفش 2 بال 2 ناو)

صفر فیزیو لوژ یک سویا 8 تا 10 است

واریته های تجاری در هر غلاف  2 تا 3 بذر دارند(1تا5)

ارتفاع 30 سانت تا 180 سانت

Ph مناسب سویا 6.4 است

سویا کمی تحمل به شوری دارد (تا 4 میلی موس بر سا نتی متر)

حداکثر عمق توسعه ریشه 90 سانت

دمای مطلوب رشد 25 تا 30 درجه است

گونه زراعی آن یکساله است

خاک لومی را ترجیح میدهد

تراکم در متر مربع 33 پیشنهاد میشود (A=60cm  ,  B=5cm)

فصل کاشت از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد

زمان برداشت وقتی 90 درصد غلافها زرد شده اند

سویا گیاهی تابستانه است که از نیمه بهار تا اوایل تابستان کاشته میشود

وقتی بوته ها 10 تا 15 سانتی هستند زمان اولین وجین مکا نیزه است

سویا پس از 6 تا 8 هفته سویا می تواند بر علفهای هرز غلبه کند

بذر سویا برای سبز شدن به 50 درصد وزن خود آب نیاز دارد

بهترین راه برای مبارزه با علفهای هرز سویا کنترل قبل از کاشت است که توسط چنگک یا دندانه سبک انجام شود

 

10 عدد پرچم دارد که 9 تا پیوسته اند( دیا دلف 1 )

سویا گلهای سفید یا ارغوانی بعضی مواقع مخلوط هر دو را دارد

ازنرعقیمی ژنتیکی در سویا برای هیبریداسیون استفاده میشود

زمان برداشت وقتی 90 درصد غلافها زرد شده اند البته 10 تا 15 روز هوای خشک لازم است که رطوبت دانه به 14 درصد برای برداشت برسد

گل سویا خوشه ای است

مقدار متوسط روغن آن 20 درصد و پروتویین 40 درصد است

قبلا برای علوفه کشت میشد وامروزه از گیاهان مهم روغنی است

تراکم برای زراعت دیم باید بیشتر در نظر گرفته شود