آیا می دانستید که ارتفاع مجسمه آزادی به ۹۳ متر و وزن آن به ۲۴۶۳۴ تن میرسد و دارای ۳۵۴ پله میباشد ؟
آیا می دانستید که در جهان یک میلیارد و پانصد میلیون نفر از آب آشامیدنی محروم هستند و یک میلیارد و ششصد میلیون نفر به الکتریسیته دسترسی ندارند؟ نا گفته نماند که جمعیت جهان ۶ میلیارد است ؟
آیا می دانستید که در قدیم به نیشاپور، ابرشهر و ایرانشهر میگفتند ؟
آیا می دانستید که مصرف سالیانه کیسه پلاستیکی کشورهای پیشرفته به قدری ست که میتوان با آنها، تمامی سطح کره زمین را پوشاند ؟
آیا می دانستید که رولد آماندسن اولین کسی بود که قدم به قطب جنوب گذاشت ولی جالب اینجا بود که او هدفش قطب شمال بود ؟
آیا می دانستید که ما انسانها در هنگام راه رفتن از ۲۰۰ ماهیچه مختلف کمک میگیریم ؟
آیا می دانستید که بیشتر هواپیماها صندلی شماره ۱۳ را ندارند ؟
آیا می دانستید که سال ۹۹ میلادی درحدود ۱۵۵ میلیون دستگاه کامپیوتر در اروپا وجود داشت حالا خدا میداند بعد از سه سال چند دستگاه شده ؟
آیا می دانستید که صدای تارزان در اولین فلیم از سری فیلمهای تارزان ترکیبی بود از صدای شتر و زوزه کفتار و ویولون ؟
آیا می دانستید که اینترنت، بیست اکتبر سال ۲۰۰۲ میلادی ۳۳ ساله شد؟
آیا می دانستید که در سال ۹۹ میلادی تعداد صفحات اینتزنتی به ۸۰۰ میلیارد صفحه رسیده بود ؟
آیا می دانستید که ۱۷ دسامبر سال ۱۹۰۳ میلادی بود که برادران رایت توانستند برای اولین بار با هواپیمای دست ساز خودشان پرواز کنند ؟
آیا می دانستید که ایران هفدهمین کشور وسیع دنیا است ؟
آیا می دانستید که ایران بیشترین مرز خشکی را با عراق (۱۳۳۶ کلیومتر) و کمترین مرز خشکی را با ترکیه (۴۷۰ کلیومتر) دارد؟
آیا می دانستید که نام قدیمی اندونزی، هندهلند بود ؟

آیا می دانستید که اقیانوسهای جهان به تریب وسعت از این قراراند، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، اقیانوس منجمد جنوبی، اقیانوس منجمد شمالی ؟
آیا می دانستید که بزرگترین کوه یخ جهان به ارتفاع ۱۶۷ متر در غرب گروئنلند در اقیانوس منجمد شمالی دیده شده است ؟
آیا می دانستید که بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه است و عمیق ترین ژرفای آن به ۴۳۳۰ متر میرس؟
آیا می دانستید که فقط قورباغه های نر قور قور میکنند ؟
آیا می دانستید بیش از بیست میلیون نفر در نیویورک زندگی میکنند ولی آیا می دانستید که تقریبا چهارده میلیون موش هم در کنار ساکنین نیویورک زندگی میکنند ؟
آیا می دانستید که خانمها دو برابر آقایون پلک میزنند ؟
آیا می دانستید که چشمان موش کور به کوچکی انتهای سوزن ته گرد است و فقط تاریک و روشن را نشان میدهد ؟
آیا می دانستید که فیلها قدرت بینایی ضعیفی دارند، به طوری که شبها بچه خود را با کفتار اشتباه میگیرند ؟
آیا می دانستید که دیوار برلین در ۱۳ آگوست سال ۱۹۶۱ میلادی بین آلمان غربی و شرقی کشیده شد که به درازای ۱۶ هزار کلیومتر بود؟ این دیوار در ۹ نوامبر
آیا می دانستید که طبق آماری که در جوامع غربی گرفته شده است، خانمها از شش هزار کلمه متفاوت در صحبتهای روزانه استفاده میکنند، ولی آقایان فقط از دو هزار کلمه استفاده میکنند ؟
آیا می دانستید که بحرین تا سال ۱۸۲۰ میلادی متعلق به ایران بود، سپس زیر نفوذ انگلستان قرار گرفت و در سال ۱۹۷۱ میلادی مستقل شد ؟
آیا می دانستید که فقط ۳ در صد ترکیه در اروپا قرار دارد ؟
آیا می دانستید آرامگاه مولوی در شهر قونیه در ترکیه قرار دارد ؟
آیا می دانستید طبق آمار سال ۲۰۰۰ میلادی، در جهان، ۱۹۴ کشور مستقل و ۳ کشور غیر مستقل و ۶۶ جزیره مستعمره وجود دارد ؟