هزار و هفتصد سال است که شاعران جهان در ستایش مریم همه ی ذوق و قدرت خلاقه شان را به کار گرفته اند .
هزار و هفتصد سال است که همه ی هنرمندان ، چهره نگاران ، پیکره سازان بشر ، در نشان دادن سیما و حالات مریم هنرمندی های اعجازگر کرده اند .
اما مجموعه ی گفته ها و اندیشه ها و کوشش ها و هنرمندی های همه در طول این قرن های بسیار ، به اندازه ی این کلمه نتوانسته اند عظمت های مریم را بازگویند که
مریم مادر عیسی است

و من خواستم با چنین شیوه ای از فاطمه بگویم .
باز درماندم :


خواستم بگویم : فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است .
دیدم که فاطمه نیست .
خواستم بگویم که : فاطمه دختر محمد (ص) است .
دیدم که فاطمه نیست .
خواستم بگویم که : فاطمه همسر علی است .
دیدم که فاطمه نیست .
خواستم بگویم که : فاطمه مادر حسنین است .
دیدم که فاطمه نیست .
خواستم بگویم که : فاطمه مادر زینب است .
باز دیدم که فاطمه نیست .
نه ، این ها همه هست و این همه ی فاطمه نیست .

فاطمه ، فاطمه است

 

 

 

تسلیت عرض میکنم و با دو حدیث از حضرت فاطمه زهرا(س) به خدا می سپارمتون

 

از دنیای شما سه چیز محبوب من است :

 1 - تلاوت قرآن

 2 - نگاه به چهره رسول خدا ( صلی الله علیه و آله )

 3 - انفاق در راه خدا

 

 

در خدمت مادر باش ، زیرا بهشت زیر پای مادران است