به نام خدا

 

در این جدول مهمترین سموم شیمیایی آفات محصولات باغبانی و زراعتی از جمله قارچکشها حشره کشها علفکشها و... از نظر سم مناسب برای هر آفت یا بیماری یا علف هرز به صورت مختصر و مفید و کاربردی طبقه بندی شده و دوز مصرفی و نحوه مصرف نیز آورده شده

البته من خودم به شخصه این جدول رو تهیه کردم و بیشتر نظر شخصی خودم و چند نفر دیگه از کارشناس های جهاد کشاورزی و ناظرین و خبرگان رو در این جدول جمع بندی کردم به هر حال بعضیا ممکنه با توصیه های این جدول موافق نباشند ولی به هر صورت بیشتر از توصیه های این جدول الان درخیلی از مراکز خدمات کشاورزی داره استفاده میشه

 

پیروی هوای نفس نکنید تا با عدالت شوید (نساء135)

 

 

دانلود جدول کاربرد مهمترین سموم شیمیایی