گلچینی زیبا و کامل از نابترین جملات مشاهیر بزرگان اندیشمندان و متفکران مذهبی علمی سیاسی و هنری جهان

 

 

آدمیت هر کس از آنجایی آغاز میشود که با ابلیس شروع به مبارزه کند

آنان که می فهمند عذاب می کشند و آنان که نمی فهمند عذاب میدهند (دکتر شریعتی)

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند

آنچه در همه پدر و مادر ها مشترک است اینکه مذهب را طوری تعریف می کنند که انگار شیپور را از طرف دیگرش باد می کنند(دکتر شریعتی)

آنچه صحیح است همیشه مورد علاقه ی همگان نیست و آنچه مورد علاقه ی همگان است همیشه صحیح نیست

آنکس که جرات انجام کارهای شایسته را دارد انسان است(شکسپیر)

آنکه در پی اثبات خویش اشت خود را نفی می کند  وآنکه از خود میگذرد خود را اثبات می کند(ژید)

آنگاه که تقدیر واقع نگردیده از تدبیر هم کاری ساخته نیست (دکتر شریعتی)

ارزش هر انسانی به قدر همت اوست (امام علی )

از دوست نباید بیش از آن خواست که از نسیم صبح یا بوی گل توقع داریم

از زندگی هر انچه لیاقتش را د اریم به ما میرسد نه انچه که ارزویش را داریم

از عقلت استفاده کن اما بدان همیشه احساس است که انسان را به جلو می راند

 ازهمه چیزگذشتن وبه همه چیزرسیدن مهم نیست،مهم ازچه گذشتن وبه چه رسیدن است

استوار ماندن و زیر هر باری نرفتن دین من است(دکتر شریعتی)

اغلب مردم تقریبا به همان اندازه ای شاد هستند که ذهن خود را برای آن آناده کرده اند (دکتر شریعتی)

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا به این امید دم می زنم که هر نفس گامی به تو نزدیکتر شوم  این زندگی من است (دکتر شریعتی)

اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره را هم از دست خواهی داد (شکسپیر)

اگر خواستی انسان را بشناسی به گفته هایش نه به نگفته هایش گوش بسپار چراکه حقیقت انسان در چیزی است که از گفتن آن ناتوان است (دکتر شریعتی)

اگر دل بخواهد هزار راه پیدا می کند و اگر نخواهد هزار بهانه میتراشد (مثل برنئو)

اگر دوست داشتن به حد اخلاص رسیده باشد دوست را به دوست همانند می کند (دکتر شریعتی)

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ میگوید حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی می کند

اگرآرامش ذهنی بیشتری می خواهید؛برروی هرواقعه ای برچسب خوب یا بد نزنید

اگرمی خواهیدمردم درباره ی شماخوب فكركنندازخودتان تعریف نكنید(پاسكال)

انسان با برآوردن تمایلات خویش به لذت نمی رسد  بلکه وقتی بر تمایلاتش پا می گذارد به لذت می رسد

انسان به اندازه ای که به مرحله ی انسان بودن نزدیک میشود احساس تنهایی بیشتری می کند(دکتر شریعتی)

انسان به همان نسبت که می تواند دوست داشته باشد وجود دارد

انسان بیش از زندگیست آنجا که هستی پایان می یابد او ادامه می یابد (دکتر شریعتی)

انسان خداگونه ای در تبعید است (دکتر شریعتی )

انسان گاهی برای زندگی لازم می بیند احساساتش را بکشد در حالی که او زندگی می کند تا احساساتش نمیرند

انسان موجودی است که باید دوست بدارد و بپرستد(دکتر شریعتی)

ای انسانها از راهی نروید که روندگان آن بسیارند از راهی بروید که روندگان آن کمند (انجیل)

با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو در انزوا پاک ماندن نه سخت است نه با ارزش (دکتر شریعتی)

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیو

بدبختی را فراموش کنید تا خوشبخت شوید (مترلینگ)

برای شوهردانش لازم است برای زن نجابت (ژرژهربرت)

بسیار کمتر از آنچه می دانیم می اندیشیم (دکتر شریعتی)

بسیاری ازمردان بزرگ برای عظمت خودمدیون مشکلات بزرگی هستندکه درزندگی باآن روبروبودند(اسپرژن)

بعضی هامرگ راآنقدربزرگ می کنند؛که دیگرجایی برای زندگی باقی نمی ماند

بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه که بدان می نگری (دکتر شریعتی)

به چیزی که گذشت غم نخور ، به آن چیزی که پس از آن آمد لبخند بزن

به خشم آوردن و شرمنده ساختن دوست مقدمه جدایی از اوست (امام علی)

به دنبال فرصت باش نه امنیت جای قایق در بندر گاه امن است ولی به تدریج کفش خواهد پوسید

به دنبال کسی نباش که بتونی باهاش زندگی کنی به دنبال کسی باش که نتونی بدون اون زندگی کنی

به زور می توان چیزی را گرفت ولی به زور نمی توان آنرا نگه داشت(دکتر شریعتی)

به عوض اینکه به تاریکی لعنت فرستیدیک شمع روشن کنید (لنفوسیوس)

به محض آرام شدن دریای افکار،کشتی های نجات ازراه می رسند (امام علی(ع)

به یاد داشته باش : به خدایت نگو که چقدر مشکلاتت بزرگ است ، به مشکلاتت بگو چقدر خدایت بزرگ است

بهترین دوست من کسی است که من میتوانم با صمیمی باشم و در کنار او با صدای بلند فکر کنم(امرسون)

بهترین رابطه بین دو نفر زمانیست که عشقشان به هم بیشتر از نیازشان به هم باشد پائولو کولیو (کیمیا گر)