1- ابتدا باید بدانید كدام رقم مناسب ترین نوع نهال برای منطقه شماست.

2- رقم انتخاب شده را از نظر سازگاری با شرایط آب و هوایی،نوع خاك،گلدهی،پر محصولی و مقاوم بودن به آفات و بیماریها مورد توجه قرار دهید.

3- نهال ها را از افراد و مكانهای معتبر و شناخته شده تهیه كنید.

4- از ورود نهال های آلوده به آفت ها و بیماری ها به باغ جلوگیری كنید.

5- برای موفقیت بیشتر نهال های پیوندی یك یا دو ساله را انتخاب كنید.

6- توجه داشته باشید در زمان حمل و نقل ،ریشه های نهال نباید در معرض هوا قرار بگیرد.

7- نقشه باغ را ابتدا روی زمین پیاده كنید. سپس محل كاشت دقیق نهال ها را تعیین كرده و علامت گذاری كنید.

8- درختان را به صورت مربع و یا مستطیل و در اراضی شیبدار ،روی خطوط تراز بكارید.

 

 

9- حداقل فاصله كاشت درختان را حتما رعایت كنید.     (طبق جدول ذیل) :

   

بادام      5´5 متر

زردآلو5´5 متر

سیب 5´5 متر و 6´5 متر

گردو     10´10متر

هلو     4´2 متر

انگور 3´3 متر

 

10- بر اساس نوع درخت و جنس خاك ،چاله هائی به شعاع 50 تا 100 سانتیمتر و گودی (ارتفاع) 60 تا 100 سانتیمتر حفر كنید.

11- هنگام گود برداری ،خاك رویی را به عمق یك بیل در یك سمت و خاك زیرین را در سمت دیگر چاله بریزید.

12- قبل از كاشت نهال ها با یك هرس مناسب ،ریشه های شكسته ،زخمی و آسیب دیده را حذف كنید.

13- برای پیشگیری از آلوده شدن ریشه ها به بیماریها ،باید ریشه های نهال را در محلول ضد عفونی به شرح زیر فرو ببرید و بعد در چاله ها بكارید.

سم بنومیل یا سموم قارچ كش مشابه (300 گرم) + خاك رس   ( 10 كیلوگرم ) + كود دامی ( 10 كیلوگرم ) + آب ( 100 لیتر )

14- خاك رویی جدا شده چاله را با هم حجم خودش ، كود پوسیده ، مخلوط كرده و در ته چاله بریزید.

15- نهال ها را بطور مستقیم به نحوی در چاله قرار دهید كه محل پیوند ،حتما بالای سطح خاك قرار گیرد.

16- گودال را با خاك پر كنید و با فشار دادن خاك با پا ، فاصله ها و هوای اطراف ریشه ها را از بین ببرید.

17- نهال ها را باید بلافاصله آبیاری كنید.

18- نهال های تازه را باید حتما به یك قیم ببندید و از تكان خوردن و خم شدن آنها جلوگیری كنید.

19- بهتر است تنه درختان جوان را در چند سال اول برای حفاظت از تنه و جلوگیری از سوختن و پوست انداختن درخت،رنگ سفید پلاستیكی بزنید.

20- برای جلوگیری از جویدن تنه به وسیله حیوانات جونده ،نوعی حفاظ با استفاده از مقوا ،گونی و یا توری دور ساقه درخت قرار دهید.