این کتاب برای کسایی که می خوان sql کار کنن لقمه جویده شدس فقط دانلود کنید و قورتش بدین

دانلود کتاب

امیدوارم مفید باشه(مختصر که هست)

 پسورد : www.98ia.com

 منبع : wWw.98iA.Com