سوال از مخاطبی عزیز:


شما مگه نمیگید خدا وجود دارد. چند وقت پیش فیلم داعشی رو میدیم که یک کودک رو داخل استخر خفه میکردند()یک کودک را(). خب چرا جلوی آنهارا نگرفت چراهیچ معجزه ای اتفاق نیوفتاد مگه اون بچه چه گناهی کرده بود


جواب وبلاگ :
شمادوست دارید همون جا خدا قدرت و عدالت خودش رو اعمال کنه و داعشی ها به سزای اعمالشون برسونه؟
دوست دارید کودک در همون لحظه نجات پیدا کنه و در سایه لطف بیکران خدا قرار بگیره؟
ما هم دوست داریم...
ولی به همه ماجرا فکر کنید

اولا اگه این دنیا پایان ماجرا بود ناراحتی شما از این دست اتفاقات بجا بود
ولی آخرت هست که عدالت خدا رو برقرار میکنه نه احساسات لحظه ای
مطمئن باش هر زن یا کودک و آدمی که با بی رحمی مورد تجاوز قرار میگیره در پایان دنیا ودر اخرت به عوض اون سختی و فشار جسمی و روحی که بر او وارد شده از رحمت خدا بهره مند میشه
دوما اینکه انتظار داشته باشیم خدا ورود کنه معجزه کنه که خیلی بچه گانه فکر میکنیم
چون اگه قرار بود خدا در هر ظلمی خودی نشون بده که دیگه هدایت و فرقان ( خدا حق و باطل و خوب وبد را از هم جدا میکند )بهشت و جهنم و آخرت و ... همه یکی میشدن که
خدا اصلا سنتی در قران به نام امهال داره
یعنی به بدکار فرصت میده تا به بدی خودش اضافه کنه تا عذاب سخت تری رو مستحق بشه
خدا حتی سختی رو که یه فرد ظالم درهنگام مرگش متحمل میشه رو از عذاب آخرتش کسر میکنه
پس چنین خدایی حتما برای مظلوم هم به نحو احسنت جبران خواهد کرد
آیه قران هست که میگه:
بعضیا منتظر نامه سرگشاده از طرف خدا هستن
یعنی حتما میخوان معجزه ای یا دلیل آشکاری ببینن تا ایمان بیارن
اولا اون ایمان آوردن که دیگه فایده نداره چون هر بد یا خوبی اون جوری هدایت میشه
خدا در قران میگه اگه میخواستیم همه رو هدایت میکردیم
ولی جایی گذاشتیم تا خوب و بد از هم جدا بشن
خدا میخواد نعمت رو رو به بندگان خوب تمام کنه و اونها یی که میل به بدی دارن به سزای عمل برسونه
چرا تمام ایات قران محکم نیست؟ و احتیاج به تاویل داره؟
یعنی اونکه میل به بدی کردن داره قران کمکش نمیکنه و این بدترین جزای اوست
البته برای تمامی افراد چه خوب چه بد هدایت خدا شامل شده و حجت تمام شده ولی بعضیا اصرار به بد بودن و ستیزه جویی با حق دارند 
حتی با دیدن معجزات آشکار پیامبران هم که از جانب خدا بود همه هدایت نشدن و سنت خدا بر امتحان امهال پاداش جزا در دنیا و البته در آخرت جدایی خوبان از بدان و... هست