در این پست خیلی مختصر و مفید و تیتر وار به مباحثی جالب و حیرت آور  از قرآن اشاره می کنم

 

 

 1. مباحث خارق العاده علم نوین جنین شناسی در قرآن
 2. قران 1400 سال پیش زوجیت گیاهان را مطرح می کند
 3. اشاره قرآن به حرکت کهکشانی و منظومه ای خورشید و زمین
 4. قرآن و اعجازهای عددی بسیار شگفت انگیز از حروف مقطعه  و تناسب واژگان تا اعجاز نوزده
 5. قرآن کرویت زمین و نیروی جاذبه
 6. عکس ناسا از تلسکوب فضایی هابل و آیه ای از قرآن
 7. پیشگوییهای قرآن در طول تاریخ رمز گشایی میشود از فتح مکه و جنگ ایران و روم تا...
 8. تحقیقات ناسا وعکسهایی که تهیه شد و اشاره قرآن به شق القمر
 9. انگشت نگاری و اشاره جالب  قرآن
 10. قرآن و نظریه ی زمین شناسی انشقاق قاره ها و جدایی خشکیهای زمین پانگه آ
 11. یافته های جدید علمی منطبق با پیدایش جهان در قرآن
 12. قرآن معجزه ای در ادبیات و هندسه ی کلمات
 13. قرآن و مباحث فیزیکی در مورد نور خورشید و ماه
 14. علم روز و بررسی علل حرام دانستن گوشت خوک در قرآن
 15. قرآن و اشاره به انبساط جهان
 16. هفت لایه بودن زمین و اشاره به آن در قرآن
 17. قرآن و نقش حفاظتی جو از کره زمین در مقابل اجرام آسمانی و اشعه های مضر
 18. مباحث خارقالعاده زمین شناسی جانور شناسی و کیهان شناسی در قرآن
 19. محاسبه سرعت نور توسط قرآ ن کریم
 20. عکسهای ماهواره ای و درک جدایی آبهای اقیانوسها و اشاره قرآن