من نزد مردم آنچنام که احساسم می کنند  فقط و فقط خداست که مرا آنگونه احساس می کند که هستم(مدیر وبلاگ)

 

گلچینی کم نظیر ازبهترین و زیباترین سخنان و جملات ناب از بزرگان و اندیشمندان دنیا درباره خداوند تقدیم به شما:

 

 

 

در بیکران زندگی دو چیز افسونم می کند :

آبی آسمانی که می بینم و می دانم که نیست و خدایی که نمی بینم و می دانم که هست(دکتر شریعتی)

 

درموقع آسایش خدارابشناس تادرموقع سختی تورابشناسد(رسول اکرم ص)

 

ترجیح میدم روی موتورسیكلتم باشم و به خدا فكر كنم، تا اینكه تو كلیسا باشم و به موتورسیكلتم فكر كنم: مارلون براندو

 

هر اتفاقی، بزرگ یا کوچک، وسیله ایست که از طریق آن خداوند با ما سخن می گوید و هنر زندگی دریافتن این پیام هاست(Malcolm Muggeridge)

 

بخشی از بزرگترین نعمت های خدا برای انسان، بی جواب گذاشتن برخی دعاهای اوست (Garth Brooks)

 

خداوند اغلب اوقات به دیدن ما می آید ولی اکثر مواقع ما خانه نیستیم   Joseph Roux

 

خداوند هرکدام از ما را آنچنان دوست دارد که انگار فقط یکی از ما وجود دارد ( St.Augustine)

 

ترجیح میدهم که با خدا در تاریکی قدم بزنم تا اینکه تنها در روشنایی راه بروم( Mary Gardiner Brainard)

 

پروردگارا من پناه می برم به تو از اینکه چیزی را که نمی دانم از تو تقاضا کنم (قرآن - هود 41)

 

اگر خدائی نباشد باید او را اختراع كرد ،  اما تمامی طبیعت فریاد بر می آورد كه خدا هست(ولتر)

 

زندگی هدیه  خداوند به شماست و شیوه زندگی شما هدیه شما به خداوند (لئو بوسکالیا)

 

من تنها قلمی هستم در دست پروردگار مهربان که نامه محبت آمیزی به جهانیان می نویسد (مادر تریزا)

 

هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور قلبش می گذارد نه دور سرش (نورمن وینسنت پیل)

 

توکل تو همین بس که یاوری از برای خویش جز خدا نبینی (بایزید بسطامی)

 

تنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد) دوموسویه(

 

قدرت شكست ناپذیر خدا، هر مانعی را از سر راه برمی دارد (اسکاول شین)

 

خداوند بین انسان و قلبش حایل است (قرآن - انفال24)

 

خدا را نشناختند آنچنان كه شایسته شناخت اوست(قرآن - زمر 67)

 

انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند( سیسرو)

 

زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است. زندگی همچون رودی بزرگ كه به دریا می رود، دامان خدا را می جوید .

 

خداوندا، نمى توانیم از تو چیزى بخواهیم كه تو نیازهاى ما را مى دانى، پیش از اینكه در ما پدیدار شود (جبران)

 

خدا را شکر کنید که نعمات و موهبت هایش به علت بینش محدود ما متوقف نمی شود . کاترین پندر

 

کسی که خدا را می شناسد ، توصیف نمیکند . کسی که خدا را توصیف می کند ، او را نمی شناسد(پائولوکوئلیو)

 

هشدار! هشدار! به خدا سوگند ، خداوند چنان پرده پوشی کرده که می پنداری تورا بخشیده است!(امام علی)

 

آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است ) بزرگمهر بختگان(

 

تولد هر كودك، نشان آن است كه :خدا هنوز از انسان ناامید نشده است) رابنیندرانات تاگور(