چرا باید به خدا ایمان بیاوریم

چرا باید به خدا ایمان بیاوریم و اگر ایمان داریم آنرا تقویت کنیم 

آیا وجود خدا برای ما آنقدر ملموس و پررنگ نیست که جلوی گناهانمان را بگیرد 

دلبستگی به دنیا داریم و زیاد حرص می زنیم

 یعنی ایمانمان آنقدر نیست که از امتحان دنیا سربلند بیرون بیاییم

آیا مردم گمان کرده اند، همین که بگویند: ایمان آوردیم، رها می شوند و آنان [به وسیله جان، مال، اولاد و حوادث] مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ (عنکبوت: ۲)

مال و فرزندان، آرایش و زیور زندگی دنیا هستند، ولی اعمال شایسته پایدار نزد پروردگارت از جهت پاداش بهتر و از لحاظ امید داشتن به آنها نیکوتر است. (کهف: ۴۶)

چرا باید به خدا ایمان بیاوریم

 1- احتیاج انسان به ایمان به خدا  :

روزی که انسان بداند خدایی نیست روز بیچارگی و بدبختی انسان است

شما انسانهای مختلف را با موقعیتهای مختلف در نظر بگیرید

یکی انسان کاملا مرفه و بی درد و دیگری انسان فقیر و گرفتار

شاید فکر کنید که انسانهای مرفه و بی درد احتیاجی به وجود خدا ندارند  ولی اینطور نیست هر انسانی میداند که پیر میشود و میداند که می میرد

هر كجا باشید، شما را مرگ درمى‌یابد(نسا 78)

شاید در دنیای آخرت خیلی از ما آرزو کنیم که ای کاش آخرتی و خدایی نبود ولی در این دنیا حتی مفسدان هم از نیستی پس از مرگ راضی نیستند و انسان بی اعتقاد در سن پیری هر چقدر هم که داشته باشد از فرط افسردگی نابود خواهد شد

فطرت انسان با توجه به نیازش به خدا شکل گرفته این همه خدایان ساختگی دست بشر از نیاز فطری انسان به خدا سرچشمه می گیرد

با وجود خدا اختلاف سطح زندگی انسانها هیچ خللی برای کمالشان نیست و هر کس در جایگاه خود امتحان پس میدهد

این روزگار را به اختلاف احوال میان خلایق می گردانیم تا خدا اهل ایمان را بشناسد و از شما گواهانی بگیرد (آل عمران 140)

تنها با وجود خداست که همه چیز حتی مرگ هم میتواند لذت بخش باشد

بگو: «در حقیقت، نماز من و [سایر] عبادات من و زندگى و مرگ من، براى خدا، پروردگار جهانیان است.» (انعام: ۱۶۲)

برای انسان جز آنچه به سعی خود انجام داده است نخواهد بود(نجم39)

تنها در پرتو وجود خداست که میتوان به این دنیا لعنت نفرستاد

تمام سختیها لذت بخش میشود محبت و عاطفه رنگ می یابد عشق و ایثار معنی پیدا میکند

یک عشق زمینی را تصور کنید اگر خدا نباشد مرگ فاجعه ای برای پایان عشقهاست ولی خدا نوید جاودانگی عشقهای پاک است

آنها با همسرانشان در زیر سایه‌ها بر تختها تكیه مى‌زنند(یس 56)

وقتی اعتقاد به خدا باشد کسی از رنج و سختی به ستوه نمی آید وکسی در خوشیهایش مغرور نمی شود و دیگران را از یاد نمی برد

همه چیز همانگونه میشود که فطرت انسان میخواهد

وقتی خدا باشد دنیا را از هر زاویه ای که ببینی قشنگ است در نقطه اوج سختیها می توان خود را به خدای بزرگ اثبات کرد و به او دل بست و در خوشیها با وفا داری و شکر نعمت و دستگیری از دیگران طی طریق کرد

هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می ترسد نه از ستم (نوح 13)

 

2- چگونه با تمام وجود به خدا ایمان بیاوریم  :

در پست بعدی مفصلا راههای تقویت ایمان و اثبات وجود خدا را توضیح می دهم